lunes, 5 de junio de 2017

DIA MUNDIAL DEL MEDIAMBIENT
Les Nacions Unides, conscients que la protecció i el millorament de la Terra  és una qüestió fonamental que afecta al benestar dels pobles i al desenvolupament econòmic del món sencer, van designar el 5 de juny  Dia Mundial del Medi ambient. El lema d'enguany és "Connectar a les persones amb la naturalesa. Amb el tema d'enguany pretenen animar a la gent a que isqua a l'aire lliure per a gaudir de la naturalesa i per a reflexionar sobre com som parteix integrant i el molt que d'ella depenem.

Aprofitant aquesta jornada, fer vos saber que el dia 17 de juny es celebra la primera gran recollida col·laborativa de brossa a Espanya, en un projecte anomenat "naturalesa sense brossa" , en un  projecte que es diu "projecte libera". Si volem contactar amb un mediambient net, hem de començar per no embrutar-lo i/o ajudar a rentar-ho. Estem tots convidats!